Magyar Temetkezés szaklapok

Magyar Temetkezés 2021.

A Magyar Temetkezés Szaklap 2021-es száma.

Magyar Temetkezés 2020.

Mindenki számára új helyzet állt elő a 2020- as évben, mely megterhelt minket szakmai szempontból és magánemberként egy- aránt. Ennek is köszönhető, hogy meglehe- tősen hosszú idő telt el a legutóbbi lapszá- munk megjelenés óta.

Magyar temetkezés 2019 január

Mindegy, hogy ünnep közeleg, mindegy, hogy fagy van, mi tesszük a dolgunkat rendületlenül, kegyelettel, figyelemmel, együttérzéssel.

Magyar temetkezés 2018 július

Miközben számos újítás segíti mindennapi munkánkat, a hagyományok tisztelete, értékeink megóvása is fontos feladatunk. Ismernünk kell gyökereinket, hogy támaszt nyújtsanak az utókornak.

Magyar temetkezés 2017 december

Miközben számos újítás segíti mindennapi munkánkat, a hagyományok tisztelete, értékeink megóvása is fontos feladatunk. Ismernünk kell gyökereinket, hogy támaszt nyújtsanak az utókornak.

Magyar temetkezés 2017 július

Magyar temetkezés kegyeleti szakmai kiadvány.

Magyar temetkezés 2015.

Magyar temetkezés kegyeleti szakmai kiadvány. Megjelenik negyedévenként. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) lapja

Menüpontok

© 2024. OTEl - Minden jog fenntartva.