4v2

Hamvasztás vagy koporsós temetés, urna hazavitele – mi alapján dönthetünk?

2024.03.05. / Közügy

Európai tendencia, hogy az urnás temetések aránya egyre magasabb a hagyományos, koporsós szertartásokhoz képest. Magyarországon a rendelkezésre álló adatok alapján napjainkban hazánkban már öt családból négy a hamvasztás mellett dönt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

A Hivatal legfrissebb, 2023 decemberi számai alapján az átlagos koporsós temetés költsége 410.000 forint körül alakult, míg az urnás búcsúztatás költsége is megközelítette a 300.000 forintot. A megnövekedett költségek miatt is egyre gyakoribb tendencia a hamvak hazavitele Magyarországon, aminek azonban számos negatív következménye lehet, ha nem gondoljuk végig ezeket előzetesen.

A tendencia az elmúlt években egyértelmű volt: míg a 2020-as évben nagyjából 70% körül volt az urnás szertartások aránya, ez jelenleg már közelíti a 80%-ot, évente átlagosan 2-5%-os növekedés látható az urnás temetések javára. Egyes területeken – elsősorban Budapesten – ez az arány egészen 95% köré emelkedett, de a megyei jogú városokban is ehhez hasonló adatokat találunk. A tendencia folyamatosan nő, melyet több, egymástól független tényező befolyásol, mint például: elvilágiasodás, anyagi szempontok, személytelenség, temetkezési trendek alakulása, hamvak elhelyezésének alternatív módjai. A költségek tehát nem magyarázzák önmagukban és egyértelműen a tendenciákat, még ha természetesen jelentős, nagyágrendileg 30%-os árkülönbség van a kétféle temetkezési mód között. Ami talán még meglepőbb, hogy az urnák kiadása is egyre gyakoribb Magyarországon, vagyis egyre több család választja azt, hogy hazaviszi az elhunyt hamvait, és ő gondoskodik annak elhelyezéséről.

A trendek ebben is egyértelműek: Dunaújvárosban például az összes dunaújvárosi lakos elhunyt hamvasztása tekintetében 2013-ban (ekkor jelent meg az urnák hazavitelével kapcsolatos törvénymódosítás, mely könnyítéseket tartalmazott) mindössze 5,5%-át adták ki az urnáknak, 2022-ben már 46,5% volt ez az arány. Rohamosan emelkedik tehát ez a szám évről, évre.

A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet, ezt törvény garantálja. Az urnás és a koporsós temetés közötti választás joga is természetesen megilleti a hozzátartozókat, figyelembe véve az elhunyt végakaratát. Problémákat elsősorban az urnák hazavitele okozhat, hiszen ebben az esetben számos szempontot figyelembe kell vennünk, ami egy ilyen nehéz élethelyzetben nem feltétlenül egyszerű feladat.

Egyre többen választják azt, hogy szerettük hamvait speciális módon helyezik el, otthonukban tartják, vagy egyéb, nem megszokott helyszín mellett döntenek. Az információhiány azonban komoly bajokat okozhat, ezért is fordulhat elő számos, kegyeleti szempontból aggályos ügy ezen a területen.

Nézzük meg, melyek azok a szempontok, amelyeket az urna hazavitelekor mindenképpen érdemes átgondolni:

  • A hamvak otthon tartása folyamatosan emlékeztethet a veszteségre, ami nehezítheti a gyászfeldolgozás folyamatát is.
  • Noha a tiszteletadás joga megilleti a családtagokat, nem feltétlenül biztosított az elhunyt családtagjainak bejutása az urna helyéül szolgáló ingatlanba.
  • Eltérő vélemények lehetnek családon belül a hamvak sorsáról, ami konfliktushoz vezethet.
  • A járási kormányhivatalnak ellenőrzési joga van az "urna kiadási nyilatkozat" tartalmának betartására, a hamvak kezelésére vonatkozóan.
  • Az urna, illetve a hamvak elvesztése-megrongálódása esetén a hozzátartozó kegyeletsértést követ el, és támadható a kötelezettség megsértéséért.

Menüpontok

© 2024. OTEl - Minden jog fenntartva.