2v2

Európai szabályok a hamvak elhelyezésére

2024.03.05. / Érdekesség

Európa-szerte különböző szabályozásokat találhatunk az elhunytak hamvainak elhelyezésére. Egyes országokban lényegében minden további nélkül lehetséges az urnák otthon tartása (Spanyolország, Portugália, Anglia).

Más országokban ez csak azt követően lehetséges, hogy a megfelelő, akár több hatóság által kiállított engedélyeket a hozzátartozók beszerezték (Olaszország, Ausztria). Míg számos országban jelenleg az urnák otthoni tárolása nem megengedett. (Franciaország vagy Lengyelország).

Lengyelországban mind az otthoni urnatartás, mind pedig a hamvak szétszórása nem megengedett, bár társadalom egyre nagyobb része elvárja ezeket a megoldásokat. Lengyelországban az urnákat csak a temetőkben lehet földbe temetni vagy kolumbáriumban elhelyezni. A sírhelyeknek a hozzátartozók nem is tulajdonosaik azokat egy bizonyos időre bérlik 30 éves időtartamra, majd a sírhelyet újra lehet bérelni, használni

Németországban az elhamvasztott maradványokat temetőben kell eltemetni vagy erdei sírhelyen elhelyezni. Itt is 25-30 évre lehetséges bérelni a területeket, és tilos a szerettünk hamvait otthon tartani vagy szétszórni. Németországban kifejezetten erős az a gondolat, hogy a temetkezés és a gyász folyamata egy olyan nyilvános esemény, amelyet nem lehet privatizálni, kisajátítani. A hagyományos temetés és az erdei temetőben történő temetés mellett a német jog lehetővé teszi a hamvaknak a Balti-tengerbe és az Északi-tengerbe történő szétszórását, ha ez volt az elhunyt kifejezett akarata. Érdekes információ egyébként, hogy a magas németországi költségek és a szigorú előírások miatt sok német állampolgár viszi szerettei hamvait Svájcba a hamvak szétszórására. Az elmúlt években egyes tartományokban, (például Bréma és környékén) már lehetővé teszik a hozzátartozóknak, hogy otthon tartsák a hamvakat.

Franciaországban, bár a hamvak szétszórása megengedett, a hamvak megőrzése a rokonok-családtagok otthonában szigorúan tilos és büntetendő, mindezt komoly pénzbirsággal is sújtják. Számos krematórium és temető biztosít lehetőséget a hamvak szétszórására, ebben a tekintetben liberális a szabályozás, a hamvakat vízbe, erdőkben is szét lehet szórni, csak a közparkok-közutak képeznek kivételt a francia szabályozásban.

Hasonló szabályok vannak Dániában is. A dán törvények lehetővé teszik a családok számára, hogy a hamvakat a templom udvarán eltemessék vagy szétszórják, de nem engedik meg, hogy azokat a családtagok az otthonukban tartsák. Dániában meglehetősen szigorúak a törvények a hamvak szórását tekintve is, figyelembe kell vennie, hogy hol engedélyezett mindez és hol nem. Tavakba vagy folyókba például nem, de a tengerbe lehetséges a hamvak szórása.

Norvégiában a törvény kimondja, hogy tilos emberi maradványokat tárolni az otthonokban. A hamvakat a nyílt tengerbe, a szélbe vagy a külön erre a célra kijelölt helyeken lehet szétszórni, ahol az önkormányzat több dokumentum kitöltése után hajlandó erre engedélyt adni.

Svédországban is szigorú előírások vonatkoznak az elhunytak elhelyezésére. Az urnák otthon történő tárolása és a hamvak szétszórása csak speciális engedélyek megszerzését követően lehetséges, amelyet a hatóságok viszonylag ritkán adnak meg.

Az urnák otthoni tárolásával kapcsolatos vita másik oldalán találjuk például Csehországot, ahol az előírások nem térnek ki arra, hogy a hamvakat hová kell elhelyezni, a törvény csak azt mondja ki, hogy a maradványokat méltósággal és olyan módon kezeljék, hogy ne veszélyeztessék a közegészségügyet és a közrendet. A csehek nagy része egyébként egyáltalán nem vesz át urnákat a krematóriumból, egyre többen szórják szét elhunyt hozzátartozójuk hamvait, leggyakrabban temetkezési réteken, de a kolumbáriumban elhelyezett urna továbbra is a legkeresettebb megoldás. Szlovákiában is hasonlóak a rendelkezések, bár a hamvasztás ott kevésbé népszerű, mint Csehországban. Bulgária és Portugália ugyanolyan liberális a temetkezési szabályokat illetően, mint az előbb említett két ország.

Az Egyesült Királyságban a hamvakkal a hamvasztás után szinte bármit lehet csinálni. A urnákat akár a hozzátartozók házában vagy kertjében is tarthatják, a hamvakat pedig földre vagy vízbe szórhatják, akár magánterületeken is, ha a család engedélyt kap a földtulajdonostól erre.

A két szélsőség között (teljes tiltás vs. nagyfokú szabadság) vannak olyan országok, amelyek többé-kevésbé részletesen szabályozzák a gyakorlatot, és súlyos büntetéseket szabnak ki a szabályok be nem tartása esetén, mint például Olaszországban vagy Ausztriában.

Jól látható tehát, hogy nagyjából ahány európai ország, annyi különböző szabály vonatkozik a hamvak elhelyezésére, és jelenleg még bármiféle egységes szabályozástól nagyon messze vagyunk. Ugyanakkor, figyelembe véve a temetkezési szokások mélyen gyökeredző hagyományait, ez teljes mértékben érthető is.

Menüpontok

© 2024. OTEl - Minden jog fenntartva.